Vai un kādos gadījumos darba devējs var atcelt iepriekš plānotu un saskaņotu atvaļinājumu?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos plānota atvaļinājuma atcelšana varētu būt vērtējama kā prettiesiska.
  • Kā sagatavot atvaļinājumu grafiku.