Darbiniekam noteikts nepilns darba laiks – vidēji 20 stundas nedēļā. Darba devējs un darbinieks, ņemot vērā darba raksturu, vienojas piemērot summēto darba laiku, nosakot viena mēneša pārskata periodu. Darbinieka pamatalga ir 250 eiro. Vai darba līgumā norādītā informācija nepārkāpj Darba likumu (DL)?