Darba līgumā darbiniekam ir noteikta pusslodze – 4 stundas dienā. Vai darba devējs var norīkot darbinieku strādāt vairāk stundu? Vai šādā gadījumā darbiniekam veidojas virsstundas? Kā noformēt šādu papildu darbu - vai jāslēdz papildu vienošanās vai arī pietiek ar darba devēja izdotu rīkojumu?

Aprakstītā situācija praksē veidojas samērā bieži. Līdzīgi gadījumi ir skatīti arī Senātā, kurš viennozīmīgi secinājis, ka pārstrādātais laiks virs nolīgtā nepilnā darba laika nav uzskatāms par virsstundu darbu, ja tas joprojām iekļaujas normālajā darba laikā (40 stundas nedēļā, 8 stundas dienā).