Mūsu uzņēmuma celtnieki strādā Vācijā komandējuma ietvaros. Vācijā darba alga nevar būt mazāka par minimālo likmi 12 eiro/stundā. Vai mūsu uzņēmums drīkst izmaksāt komandējuma kompensāciju 50 eiro dienā, ja darbinieki algu saņem Latvijā?

Ņemot vērā sniegto informāciju, var spriest, ka darbinieki nosūtīti komandējumā, nevis darba braucienā, tiešo labumu no komandējuma gūst darba devējs, kura labā darbinieki veic darbu Vācijā, bet darba algu saņem Latvijā. Līdz ar to Vācijā noteiktā minimālā alga nav attiecināma uz Latvijas darba devēju, jo darbinieki neveic darbu Vācijas uzņēmuma labā un vadībā un nesaņem no tā darba algu.

Taču, ja darbinieku vidū ir Latvijas nepilsoņi un/vai darbinieki no ārzemēm, kuri saņēmuši Latvijā izdotu uzturēšanās atļauju uz nodarbinātības pamata, maksimālais komandējuma termiņš, ko tie var pavadīt, strādājot Vācijā, ir trīs mēneši viena gada laikā. Lai darbinieks varētu turpināt darbu Vācijā ilgāk par trim mēnešiem, viņam jāsaņem “Vander Elst” vīza. Viena no pamatprasībām vīzas saņemšanai ir apliecinājums, ka darbinieks saņems vismaz Vācijā noteikto minimālo algu.