Valsts iestādes darbinieks iepazīstināts ar rīkojumu par atstādināšanu no darba ar 2021. gada 15. decembri (Darba likuma (DL) 58. panta 1. un 3. daļa), neizmaksājot darba samaksu par atstādināšanas periodu. Kad darbiniekam jāizmaksā alga par nostrādāto laiku decembrī  – pirms datuma, kad sākas atstādināšanas periods, vai algas izmaksas dienā?