Darbinieks 2022.gada 15.jūlijā iesniedzis atlūgumu. Uzteikuma termiņš ir mēnesis, kas darbiniekam vēl jānostrādā. Tā laikā darbiniekam saasinājusies arodslimība un no 2022.gada 4.augustā izsniegta darbnespējas lapa B. Vai darba attiecības beigsies tad, kad tiks noslēgta darbnespējas lapa? Vai arī darbiniekam pēc tam vēl jānostrādā atlikušais uzteikuma termiņš?