Kā uzskaitīt darbinieka prombūtni, ja tā ilgst vienu vai divas dienas? Piemēram, darbinieks personisku apstākļu dēļ lūdz darba devējam piešķirt viņam vienu brīvdienu. Kā dokumentēt šādus gadījumus, un vai informācija par darbiniekam piešķirto neapmaksāto brīvdienu jāiesniedz valsts iestādēm? Vai darba devējam jāapmaksā šāda darbinieka prombūtne, ja darba devējs pats atļāva darbiniekam izmantot brīvu dienu, piemēram, ārsta apmeklējumam?