Darbinieks tiešos darba pienākumus regulāri veic ar kļūdām, piemēram, aizmirst izdarīt, neizdara laikus, darbu izdara neatbilstošā kvalitātē, un citam darbiniekam tās ir jāpārlabo. Vai darbiniekam, kas regulāri kļūdās, var piemērot naudas sodu, piemēram, 10% apmērā no darba samaksas, bet otram darbiniekam, kas izlabo, piešķirt piemaksu? Kā no Darba likuma (DL) viedokļa darba devējam būtu jārīkojas ar šādu darbinieku?