Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks. Maiņas iekrīt gan darba dienās, gan sestdienās un svētdienās. Kā pareizi būtu jāraksta iesniegums par tēva atvaļinājumu? Vai iesniegumā par tēva atvaļinājuma piešķiršanu jānorāda plānotās maiņas darba dienas (kopā saskaitot 10) neatkarīgi no kalendāro dienu skaita?