Tiek plānota uzņēmuma reorganizācija. Sabiedrībai “A” tiks pievienota sabiedrība “B” un “C”. Kā jārīkojas ar “B” un “C” darbiniekiem, ja tie darbu turpina sabiedrībā “A”? Sabiedrības “B” un “C” Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedz atskaiti par darbinieku atbrīvošanu, un attiecīgi “A” iesniedz atskaiti par darbinieku pieņemšanu. Vai atvaļinājuma kompensācija jāaprēķina un jāizmaksā pirms atbrīvošanas? Vai jāaprēķina un jāizmaksā atlaišanas pabalsts? Vai darbinieki sāk darbu “A” ar uzkrāto atvaļinājumu un var lūgt piešķirt atvaļinājumu par iepriekšējo periodu jaunajā darba vietā? Vai sabiedrībai “A” jāsagatavo jauni darba līgumi ar “B” un “C” darbiniekiem, vai tomēr paliek spēkā iepriekšējie?