Darbinieks strādā normālo darba laiku ar summētā darba laika uzskaiti saskaņā ar iepriekš zināmu grafiku. Kolēģu prombūtnes laikā reti, bet tomēr darbiniekam gadās strādāt vairāk par 56 stundām nedēļā, kas pārsniedz Darba likumā (DL) noteikto normu. Virsstundas tiek apmaksātas. Kā organizēt darba laiku, lai, aizvietojot kolēģi, netiktu pārkāpts likums? Aizvietot citu nodaļu darbinieki nevar, jo darbam nepieciešams īpašs sertifikāts.