Darbiniekam nolīgts normālais darba laiks un noteikta mēnešalga – laika alga. Vai alga jāizmaksā atbilstoši Darba likuma (DL) 69.panta 1.daļai, t.i., divas reizes mēnesī, vai pēc tā paša panta 2.daļas – vienu reizi mēnesī?