Darbiniekam ir šāds darba režīms – 1 dienu strādā, 3 dienas brīvas. Vai drīkst ar darbinieku slēgt jaunu darba līgumu uz 1 dienu ik pēc 4 dienām?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādos gadījumos drīkst slēgt līgumu uz noteiktu laiku.
  • Kādos gadījumos darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu.
  • Vai ar vienu un to pašu darbinieku drīkst noslēgt vairākus darba līgumus.