Tieslietu ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi vadlīnijas, lai sniegtu atbalstu tiem uzņēmumiem, kas ir saskārušies ar finanšu grūtībām un tās vēlas risināt tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.

Situācijās, kad uzņēmums saskaras ar finansiālām grūtībām, kas kavē saistību kārtošanu, ir jāizvēlas piemērotāko risinājumu to novēršanai vai atrisināšanai. Kopumā pastāv dažādi finansiālo grūtību risināšanas ceļi. Viens no šādiem risinājumiem ir tiesiskās aizsardzības process. Tā īstenošanai ir jāizstrādā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, kura mērķis ir sniegt kreditoriem skaidru redzējumu par to, kā parādnieks plāno atjaunot vai saglabāt spēju nokārtot savas saistības.