2016.gada 25.maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par naudas soda un tiesiskā pienākuma uzlikšanu SIA "Rēzeknes autoosta", kas ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli un pārvadātājiem pieprasīja pārmērīgu maksu par iebraukšanu Rēzeknes autoostā. Saņemot informāciju, ka arī pēc lēmuma galīgās spēkā stāšanās SIA "Rēzeknes autoosta" noteiktā maksa par autobusu iebraukšanu autoostā nav komerciāli pamatota, KP veica SIA "Rēzeknes autoosta" tiesiskā pienākuma izpildes uzraudzību. KP vērtēja, vai SIA "Rēzeknes autoosta" noteiktā autobusu iebraukšanas maksa tiek noteikta atbilstoši lēmumā uzliktajam tiesiskajam pienākumam, proti, vai autoostas iebraukšanas maksas aprēķinā netiek iekļautas nepamatotas izmaksas.

KP analizēja SIA "Rēzeknes autoosta" noteiktās autobusu iebraukšanas maksas autoostā un iebraukšanas maksas atbilstību izmaksām laika periodā no 2016.gada līdz 2021.gadam. Lai gan konkrētajā laika periodā SIA "Rēzeknes autoosta" plānotā nomas maksa pamatā atbilst nomas līgumos noteiktajam, norādāms, ka pēc būtības tās apmērs šajā periodā, iespējams, ir sadārdzināts un tādējādi negatīvi ietekmējis iebraukšanas maksas apmēru Rēzeknes autoostā.