Par daudzu mūsdienu uzņēmumu ikdienas realitāti kļuvuši dažādi sociālajos tīklos rīkoti konkursi, kā arī reklāmas kampaņas, kurās veiksmīgākie dalībnieki iegūst balvas. Tās nereti pērk no citiem uzņēmumiem, piemēram, kā dāvanu kartes. Kā šādas izmaksas norādīt grāmatvedībā? Vai tām jāpiemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?

Vispirms jānorāda, ka atkarībā no konkrētā dāvanu karšu dāvinājuma mērķa izmaksas iespējams klasificēt dažādi – kā reklāmas, reprezentācijas vai ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas. Atbilstoši tam arī veicamas turpmākās darbības un piemērojami normatīvie akti.