Lietuvas nodokļu vidi var raksturot kā relatīvi labvēlīgu – tā veicina nodokļa sloga samazināšanu uzņēmumiem un ārvalstu investoru piesaisti. Lietuvā ir viena no zemākajām uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm Eiropas Savienībā, uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas sistēma ir klasiska un nolietojuma aprēķināšanas noteikumi ir izdevīgi.

Dažādas priekšrocības uzņēmumiem piedāvā arī Lietuvā izveidotās brīvās ekonomiskās zonas un citi investīciju stimuli. Lietuva ir noslēgusi ievērojamu skaitu starptautisko konvenciju par dubulto nodokļu neaplikšanu, valstī ir spēkā izdevīgi nosacījumi dividenžu un procentu ienākumu taksācijai, līdzdalības atbrīvojumi Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstu holdinga uzņēmumiem, izdevīgi noteikumi nodokļu zaudējumu pārnešanai, ieskaitot atbrīvojumus par zaudējumiem grupas ietvaros. Visi šie faktori vairo valsts pievilcību investīcijām, īpaši no kaimiņvalstīm.