Pēc 30 gadu darbošanās "pagaidu režīmā" nepieciešamība modernizēt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu bija acīmredzama, un beidzot apjomīgais darbs tuvojas noslēgumam. Lai arī pašlaik nav skaidri daudzi būtiski tehniski jautājumi nodokļa piemērošanā, tomēr ir cerības, ka turpmāk administratīvais slogs uzņēmējiem samazināsies, deklarēšana kļūs vienkāršāka un sadarbība ar nodokļu administrācijām uzlabosies.

07.04.2016. Eiropas Komisija (EK) publicēja rīcības plānu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā – ceļā uz vienotu PVN zonu. Apzinoties, ka ir nepieciešams radikāli pārveidot esošo PVN sistēmu, ir intensīvi izstrādāti jaunie normatīvo aktu projekti, kā arī tie apspriesti un saskaņoti starp dalībvalstīm. Daudzveidīgo izmaiņu PVN piemērošanā pakāpenisku ieviešanu piedzīvosim visā Eiropas Savienībā (ES) tuvāko gadu laikā.

Kā galvenais un nozīmīgākais sasniegums ES PVN reformās jāmin EK 25.05.2018. publicētais priekšlikums, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Padomes Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva). Lasītājiem gan jāņem vērā arī tas, ka pašlaik PVN direktīvas grozījumu projekts nav pieņemts un, visticamāk, vēl tiks mainīts, lai to pēc iespējas labāk pielāgotu dalībvalstu ieteikumiem.