Teju visi uzņēmumi pērk pakalpojumus (piemēram, reklāmas) no GoogleFacebook u.c. Tādējādi aktuāls ir jautājums par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu, iegādājoties šādus pakalpojumus.