Turpinot pētīt biznesu Baltkrievijā un tā attīstības iespējas, šoreiz tiks aplūkoti nodokļu aspekti šajā valstī – tiešie nodokļi, netiešie nodokļi un darba algām piemērojamie nodokļi, kā arī analizēts svarīgākais par darbinieku nodarbināšanu.

Tiešie nodokļi Baltkrievijā

Galvenie tiešie nodokļi Baltkrievijā ir peļņas nodoklis, ārzemju organizāciju ienākumu nodoklis, individuālo uzņēmēju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nodoklis, ekoloģijas nodoklis un nodoklis par dabas resursu ieguvi.