Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citu netiešo nodokļu piemērošana pamatā balstās uz darījumu aplikšanu, un nodokļu maksātājiem saistības rodas neatkarīgi no gūtās peļņas. Lietuvas tiesību akti attiecībā uz 2 galvenajiem netiešajiem nodokļiem - PVN un akcīzes nodokli ir saskaņoti ar Eiropas Komisijas tiesību normām.

Pievienotās vērtības nodoklis

Lietuvas PVN ir daļa no Eiropas Savienības (ES) PVN sistēmas, un Lietuvas PVN sistēma atbilst ES PVN direktīvai (2006/112/EK). Valsts tiesību aktos ir iestrādātas arī Eiropas Komisijas tiesību normas attiecībā uz PVN piemērošanu tirdzniecībai starp ES valstīm, trīsstūrveida un tālpārdošanas darījumiem. PVN standarta likme Lietuvā ir 21%. Tomēr atsevišķas preces un pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN vai uz tiem attiecas samazinātās likmes 9%, 5% vai 0% apmērā.

Lietuvā PVN piemēro nodokļu maksātāju piegādātām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem par atlīdzību, ja šādas preces ir piegādātas vai pakalpojumi ir sniegti Lietuvā, kā arī precēm, kas ir importētas Lietuvā, vai iegādātas no citas ES dalībvalsts. Nodokļu maksātāja jēdziens ietver rezidentus un ārvalstu personas, kas nodarbojas ar komercdarbību Lietuvā.