Eksportētājiem ir būtiski zināt ne tikai katras valsts tiešos, bet arī netiešos nodokļus. Šī raksta mērķis ir sniegt pamatinformāciju par Igaunijas netiešajiem nodokļiem jeb tādiem nodokļiem, kas tieši netiek piemēroti ienākumiem, sīkāk apskatot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes, to pamatlikmes un piemērošanu.