Nekustamais īpašums ir vērtīgs kapitāla aktīvs. Persona to var lietot savām vajadzībām vai arī izmantot saimnieciskajā darbībā, gūstot ienākumus. Veids, kā nekustamo īpašumu lieto tā turēšanas laikā, var ietekmēt maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apmēru, ja īpašnieks nolēmis atsavināt vairs nevajadzīgo aktīvu.

Aplūkosim dažādas situācijas, kad pārdots fiziskajai personai piederošs nekustamais īpašums, lai noskaidrotu būtiskos apstākļus, kas palīdzēs noteikt IIN maksāšanas pienākumu un apmēru.

Ja īpašums pirms pārdošanas izmantots savām vajadzībām

Kad fiziskā persona pārdod nekustamo īpašumu, ko iepriekš lietojusi savām vajadzībām, šāda darījuma rezultātu no IIN maksāšanas viedokļa var iedalīt vienā no trim turpinājumā aplūkotajām grupām.