Katra gada sākumā tiek saņemti "ilgi gaidītie" nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi. Tomēr ne visi šī nodokļa maksātāji pievērš uzmanību paziņojumā norādītā aprēķina pareizībai, jo paļaujas, ka iestādes rīcība ir tiesiska un aprēķins ir pareizs.

Lai parādītu, ka nevajadzētu akli uzticēties visam, kas ir norādīts maksāšanas paziņojumos, gribu dalīties ar kāda nodokļa maksātāja pieredzi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinā par viņa īpašumā esošajām inženierbūvēm, kā arī sniegt īsu ieskatu, kā rīkoties, ja saņemts maksāšanas paziņojums ar nepareizi aprēķinātu NĪN.