Tuvojoties gada beigām, iespējams, daudzi uzņēmēji izlems mainīt sava uzņēmuma formu, piemēram, pārejot no mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīmu. Kā šādā gadījumā jākārto formalitātes ar darbiniekiem?

Ja MUN maksātājs, izvērtējot visas priekšrocības un trūkumus, izvēlas pāriet uz UIN režīmu, tad atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (MUN likums) viņam ne vēlāk kā mēnesi pirms taksācijas perioda beigām rakstiski jābrīdina darbinieki. Kā tas jādara? Vai darbinieki jābrīdin ar rīkojumu? Vai arī obligāti jābūt grozījumiem darba līgumā? Ja jā, tad kas jāparedz šādos grozījumos? Vai darbinieks var nepiekrist parakstīt grozījumus? Skaidrojam, kā rīkoties.