Viens no būtiskākajiem zīmola elementiem ir preču zīme, kas ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces un pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem. Tieši preču zīmi izmanto kā instrumentu, lai piesaistītu patērētāju uzmanību, tāpēc tās noformējumam un aizsardzībai tiek veltītas īpašas rūpes.

Ko var reģistrēt kā preču zīmi

Kā preču zīmi var reģistrētas vārdiskas, grafiskas, telpiskas, kombinētas un īpašas jeb netradicionālas zīmes.

Vārdiskas preču zīmes

Vārdiskas preču zīmes sastāv no burtiem, vārdiem, arī no personvārdiem, uzvārdiem, cipariem. Par drošākajām preču zīmēm uzskata fantāzijas vārdus, kuriem ir maza varbūtība, ka šo vārdu agrāku reģistrāciju jau ir veikusi cita persona. Lai nodrošinātu sava zīmola aizsardzību, kā preču zīmes tiek reģistrēti, piemēram:

  • dizaineru, mūziķu un citu personu vārdi un / vai uzvārdi;
Piemēram, Eiropas Savienības (ES) preču zīmes "GIORGIO ARMANI", Reģ. Nr.000504258;
"LOUIS VUITTON", Reģ. Nr.001172857; "KYLIE MINOGUE" Reģ. Nr.1040145.
  • firmu nosaukumi;
Piemēram, "WELLA", Reģ. Nr.003988193; "VOLKSWAGEN", Reģ Nr.009383506.
  • saukļi u.c.
Piemēram, "I'M LOVIN' IT", McDonald's International Property Company, Reģ. Nr.003581089.