Būvprojektu izstrāde un realizācija ir sarežģīts process, kurā iesaistīti dažādi dalībnieki ar atšķirīgām interesēm. Viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā kontekstā ir autortiesību pārvaldīšana un aizsardzība. Apskatām pasūtītāju un būvprojekta autora (projektētāja) intereses būvprojektos no autortiesību regulējuma aspekta.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādas pasūtītāja un projektētāja intereses var nostiprināt ar līguma palīdzību.
  • Vai līgumiski var vienoties par būvprojekta autortiesību pāreju.
  • Kādas ir būvprojekta izstrādātāja mantiskās tiesības.
  • Kurš drīkst veikt izmaiņas sagatavotā būvprojektā.
  • Ko paredz Arhitektūras likuma likumprojekts.