Atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, ka autoriem un izpildītājiem, kas ir licencējuši vai nodevuši savas ekskluzīvās tiesības uz savu darbu vai blakustiesību objektu izmantošanu citai personai, ir tiesības saņemt pienācīgu un samērīgu atlīdzību. Kas ir “taisnīga atlīdzība”?