Pagājušajā gadā būtiski ir pieaudzis nacionālo preču zīmju pieteikumu skaits, sasniedzot 1798 pieteikumus. Kopumā vērojams pieaugums pieteiktajām preču zīmēm gan nacionālajā, gan arī starptautiskajā procedūrā, liecina Patentu valdes sniegtā informācija.