2021.gada maijā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar inovatīvu priekšlikumu regulai, kas nodrošinātu saskaņotu pieeju mākslīgā intelekta regulēšanā, vienlaikus veicinot tā izaugsmi un drošumu. Priekšlikums bija daļa no plašākas EK iniciatīvu paketes, kuras mērķis ir padarīt Eiropas Savienību (ES) par līderi droša un ētiska mākslīgā intelekta inovāciju attīstībā un pielietošanā.

Raksta līdzautors: Edvijs Zandars, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” asociētais partneris, zvērināts advokāts.

Jaunais priekšlikums līdz šim saņēmis gan uzslavas, gan kritiku, jo ir pirmais sava veida mēģinājums pasaulē izstrādāt mākslīgo intelektu regulējošu normatīvo aktu. Kopš priekšlikuma publicēšanas tas ir pieredzējis dažādas izmaiņas, un 2023.gada 14.jūnijā Eiropas Parlaments veica būtiskus grozījumus Mākslīgā intelekta aktā. Tālāk aktu sagaida tā saucamais “trialogs” jeb likumdošanas pēdējais posms, kura ietvaros Eiropas Parlaments, Eiropas Padome un EK turpina sarunas par Mākslīgā intelekta akta saturu. Pagaidām tiek paredzēts, ka Mākslīgā intelekta akts nestāsies spēkā līdz pat 2026.gadam, bet jau šobrīd ir zināmas būtiskas atziņas par akta darbību un tvērumu, kas ir sagaidāms ES.