Ņemot vērā mākslīgā intelekta (MI) rīku popularitātes pieaugumu un MI radītā satura pieejamību sabiedrībai, arvien biežāk MI satura radītāji un izmantotāji saskaras ar jautājumu, vai šie objekti uzskatāmi par autortiesību objektiem autortiesību regulējuma izpratnē un vai uz tiem attiecas autortiesības. Ja atbildes uz šiem jautājumiem ir “jā”, tad kam pieder tiesības uz MI radītu objektu?