Izpildītājmākslinieks (mūziķis) ir uzaicināts uzstāties mūsu uzņēmuma organizētā pasākumā, kuru apmeklēs gan uzņēmuma darbinieki, gan sadarbības partneri. Viena repertuāra daļa ir šī mākslinieka oriģināldziesmas, bet otra – citu autoru dziesmu. Mākslinieks par šo darbu saņem honorāru. Jautājums rodas par autortiesībām – vai un par ko tieši ir jāmaksā AKKA/LAA šādā situācijā? Vai ir jāsaņem atļauja, ja mēs maksājam māksliniekam honorāru? No kā ir atkarīgs šāda veida maksājums AKKA/LAA – izpildītajiem darbiem, stundām, pasākuma dalībnieku skaita, ieejas maksas?