Vai, izīrējot sev piederošu nekustamo īpašumu, izdevīgāk ir reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam (pašnodarbinātajam) un maksāt 23% iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no peļņas vai arī reģistrēt īres līgumu Valsts Ieņēmumu dienestā (VID) 10% IIN nomaksai ieņēmumiem no īres?