Uzņēmuma darbības veids ir transportlīdzekļu vadītāju apmācība (NACE kods 85.53). 2009. gada 1.decembrī uzņēmums tika reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā un saņēma reģistrācijas apliecību. Vai, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52. panta 1. daļas 12. punktu, kurā teikts, ka ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes, uzņēmums var nepiemērot PVN transportlīdzekļu vadītāju apmācības pakalpojumiem?

Uzņēmuma valdes loceklis atsaucas uz to, ka daudzas lielās autoskolas reģistrējas Izglītības iestāžu reģistrā, lai varētu saviem pakalpojumiem piemērot PVN likuma 52. panta 1. daļas 12. punktu. Bet, pēc manām domām, transportlīdzekļu vadītāju apmācība ir specializētas mācības un neattiecas uz vispārējo, profesionālo, augstāko un interešu izglītību.