Pensijas vecuma persona vēlas savā īpašumā esošu zemi nodot radiniecei. Vai līgums jānoformē kā dāvinājums vai pārdošanas līgums, ja samaksa par to netiks saņemta? Vai ir jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šo darījumu?