Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji nodibinājuši biedrību un veic apsaimniekošanu tikai savai mājai. Biedrības kopsapulcē nolemts, ka par apsaimniekošanu iekasēs 0,45 eiro par kvadrātmetru, neizdalot atsevišķu summu dzīvojamās mājas nākotnes remontiem. Šo apsaimniekošanas maksu izmanto gan pārvaldnieka, grāmatveža un sētnieka algošanai, gan kārtējiem remontiem, gan citiem daudzdzīvokļu mājas uzturēšanas izdevumiem. Gada beigās neiztērētos apsaimniekošanas ieņēmumus novirza biedrības rezerves fondā un kārtējā biedru kopsapulcē  lemj par to izlietojumu vai tālāku uzkrāšanu. Rezerves fondā uzkrātos ieņēmumus izmanto tikai biedrības interesēs. Rodas vairāki jautājumi par uzkrājumiem dzīvojamās mājas nākotnes remontiem.

Vai obligāti jāveido uzkrājumi nākotnes remontiem, vai arī gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem var atstāt rezerves fondā?