Vai pieņemot darbā darbinieku, otrās grupas invalīdu, uz nepilnu slodzi, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) obligāti jāaprēķina no minimālās algas? Ja uzņēmums apmaksā šim darbiniekam dienesta dzīvokli, vai tas ietekmē nodokļu aprēķinu?