Šā gada 13. novembrī Administratīvā rajona tiesa noraidīja privātpersonu pieteikumu par Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.3. apakšpunkta atcelšanu.