2024.gada 29.februārī tika atcelts Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmums atzīts par prettiesisku. Ar minēto iestādes lēmumu atteikts reģistrēt pieteicējam uzturēšanās atļauju komercdarbības veikšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, informē Senāts.

Pieteicējs, kurš ir ārzemnieks un Latvijas komersanta valdes loceklis, ik gadu reģistrē uzturēšanās atļauju PMLP. Pārvalde konstatēja, ka iepriekšējos gados komersants nav iemaksājis budžetā nodokļus tādā apjomā, ko paredz Ministru kabineta noteikumi. Komersantam no valsts budžeta atmaksājamo nodokļu summa bija lielāka nekā budžetā iemaksātā summa.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu bija apmierinājusi, norādot, ka pārvalde, lemjot par to, vai budžetā ir iemaksāti nodokļi tiesību normā noteiktajā apmērā, nepamatoti bija ņēmusi vērā pārmaksātās nodokļu summas.

Izskatāmajā lietā Senātam bija jāatbild, vai pārvalde pamatoti secinājusi, ka komersants nav iemaksājis budžetā tiesību normā norādīto nodokļu summu un attiecīgi nav pamata pieteicējam reģistrēt uzturēšanās atļauju Latvijā komercdarbības veikšanai.