Dažādos uzņēmumos darba specifikas dēļ darba pienākumu veikšanai nereti ir nepieciešams izmantot autotransportu. Autotransportu darba veikšanai var nodrošināt gan darba devējs, gan pats darbinieks. Vai ir kādi nosacījumi un noteikumi, uz cik ilgu laiku var noslēgt auto nomas līgumu ar darbinieku? Piemēram, gads? Vai ir jābūt pārtraukumam starp nākamo līgumu?

Nereti jau darba sludinājuma tekstā redzams, ka no darbinieka tiek sagaidīts, lai tam būtu noteiktas kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība vai personīgais autotransports. Gadījumos, kad darba veikšanai tiek izmantots darbinieka personīgais autotransports, darba devējam nereti rodas jautājumi, kā atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem jānoformē transportlīdzekļa izmantošana darbinieka darba pienākumu veikšanai.