Dzirdot vārdus "melnais saraksts", cilvēkiem nereti rodas asociācijas ar sarakstu, kurā ir iekļautas noteiktas personas, kuras kaut ko ir pārkāpušas un kurām līdz ar to ir liegta dalība konkrētos pasākumos vai nav atļauts veikt kādas noteiktas darbības.

Šāds piegādātāju melnā saraksta institūts, kas ierobežo riskantu piegādātāju dalību publiskajos iepirkumos, ir izveidots un darbojas Lietuvas publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos (skatīt rakstu "Publisko iepirkumu direktīvas pārņemšana Latvijā un Lietuvā") no 01.01.2016.

Latvijā – izslēgšanas nosacījums

Latvijā piegādātāju melnā saraksta institūts publisko iepirkumu reglamentējošajos tiesību aktos nav noteikts. Saskaņā ar Latvijas Publisko iepirkumu likumu (PIL) pasūtītājam ir atļauts izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:

  • kandidāts nav pildījis iepirkuma līgumu pie šī pasūtītāja (saskaņā ar jauno PIL (publikācijas tapšanas brīdī likuma projekts atbalstīts Saeimā otrajā lasījumā));
  • kandidāts nav pildījis iepirkuma līgumu pie cita pasūtītāja, ja par to ir spēkā stājies tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums (atbilstoši jaunā PIL 42.panta 2.daļas 2.punktam).