Nereti, lai īstenotu kādu projektu, iespējams saņemt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. Lai gan šāda atbalsta saņemšana, protams, palīdz īstenot iecerētos projektus, jāņem vērā, ka projekta īstenošanas gaitā pieļautās kļūdas var "dārgi maksāt". ES fondu finansējums tiek pārvaldīts, ievērojot stingrus noteikumus, lai stingri kontrolētu līdzekļu izmantošanu un naudu izlietotu pārredzami un atbildīgi. Veicot iepirkumus, kas finansēti vai līdzfinansēti no ES fondu līdzekļiem, parasti pasūtītāju lielākais "bieds" ir vārdu salikums "finanšu korekcija".

Kļūdas, kuru dēļ tiek piemērotas finanšu korekcijas, var tikt pieļautas gan, piemēram, pārkāpjot publicitātes prasības, gan paredzot neatbilstošus termiņus piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai, gan veicot neatbilstošu piedāvājumu vērtēšanu vai izvirzot nepamatotas prasības. Par būtiskākajiem pārkāpumiem finanšu korekcijas apjoms ir pat 100%. Ievērojot atšķirīgo gadījumu, kad finanšu korekcijas var tikt piemērotas, raksturu, šajā rakstā aplūkots, kas jāņem vērā, nosakot piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus.