Daudziem no mums darbs starptautiskajā tirgū ir ikdiena, tāpēc nereti arī darbiniekus nepieciešams nosūtīt strādāt uz ārvalstīm. Te jāņem vērā ne tikai papildu organizatoriskie un finanšu apsvērumi, bet jāapzinās arī nodokļu sekas.