Ar jaunākajiem grozījumiem Darba likumā (DL) noteiktas izmaiņas komandējuma naudas aprēķināšanai darbinieku nosūtīšanas gadījumā. DL 14.2panta 3.daļā noteikts, ka komandējuma dienas naudu, kas saistīta ar attiecīgo nosūtījumu, uzskata par minimālās darba algas daļu, ja to paredz tās valsts noteikumi, uz kuru darbinieks ir nosūtīts veikt darbu.

Uzņēmuma darbiniekam maksā minimālo mēneša darba algu. Darbinieks uz 2 mēnešiem tiek nosūtīts komandējumā uz citu Eiropas Savienības (ES) valsti. Darbiniekam pienākas aprēķinātā katra mēneša darba alga, kā arī dienas nauda, dzīvošanas un ceļa izmaksas. Valsts, uz kuru darbinieku nosūta, likumdošanā nav paredzēts maksāt dienas naudu minimālās darba algas daļā. Vai šādā gadījumā par darbinieku maksājamos nodokļus jāturpina rēķināt tikai no darba algas? Kā darba devējs var uzzināt likumdošanas noteikumus minimālās darba algas aprēķināšanai katrā no ES dalībvalstīm (saskaņā ar DL 14.2panta prasībām), ja darbinieki jānosūta uz dažādām valstīm?