Vadošie darbinieki reizēm ir pakļauti lielākai slodzei un darbu apjomam – reizēm tie ir plānoti darbi, bet var gadīties arī kas neplānots, ko nepieciešams steidzami atrisināt, neskatoties uz to, ka darba diena jau galā vai varbūt pat ir brīvdiena. Vai šādi darbi izriet no vadītāja darba pienākumiem un jau ir iekļauti darba samaksā?