Kāda ir aizsargājamā darbinieka informācija uzņēmuma iekšienē? Piemēram, vai kopīgajās mapēs drīkst ievietot informāciju par katra darbinieka izmantoto un uzkrāto atvaļinājumu? Vai šie dati ir aizsargājami kā fiziskās personas dati?