2022.gada 1.augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, ieviešot jaunu regulējumu situācijām, kad darbinieka darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams. Šāda darba laika organizācija varētu attiekties uz daudziem uzņēmumiem un darbiniekiem, kas vēlas efektīvāk izmantot darba laiku.