Praksē bieži vien gan darba devējiem, gan darbiniekiem rodas neskaidrības, kā korekti piemērot tiesību normas saistībā ar ieturējumu veikšanu. Turklāt šie jautājumi vairākkārt ir vērtēti Senātā, kas apstiprina regulējuma piemērošanas neskaidrības. Kad ir atļauts veikt ieturējumus no darbinieka darba samaksas un kā to darīt?

Raksta līdzautore: Sintija Platā, SIA “ZAB Eversheds Sutherland Bitāns” juriste.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāda kārtība jāievēro, lai veiktu ieturējumus no darbinieka darba samaksas vai izmantotu atprasījuma tiesības,
  • Kādā termiņā var izdot rīkojumu / paziņojumu par atprasījumu.