Turpinot rakstā "Darbinieka un darba devēja strīdu risināšana. 1.daļa" aizsākto tēmu par dažādiem strīdu risināšanas starp darba devēju un darbinieku instrumentiem, apskatīsim, kā un kādos gadījumos var palīdzēt mediācija. Bet, ja strīdu tomēr neizdodas atrisināt uzņēmuma iekšienē, kad vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) vai visbeidzot – tiesā.