Civilprocesa likuma 1.pantā ir noteikts, ka katrai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā jeb citiem vārdiem  - ikviens, kurš aizskarts, drīkst vērsties tiesā. Bet kā ir darba tiesiskajās attiecībās? “Visi strīdi ved uz tiesu” vai tomēr strīdnieki var strīdu izšķirt citādāk?